Ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas


10-Sep-2020 21:16

Siya ay nagtatag ng mga alyansa sa pamamagitan ng maraming mga kasal.Kanyang sinakop at inakay ang mga pinuno at tribo sa Cotabato.Noong 1380, ang Arabong si Karimul Makhdum (Sharif Awliya) ay dumating at kinikilalang ang nagtatag ng unang moske sa Tubig-Indangan sa Simunul, Tawi-Tawi.

Ang Islam ay nakaabot sa mga isla noong ika-12 at ika-14 na siglo mga higit dalawang daan taon bago ang pagdating ng mga Kastila ng nagpakilala ng Kristiyanismo sa Pilipinas.Ang mga grupong ito ay sangkot sa terorismo at pambobomba sa iba't ibang lugar sa Mindanao gayundin sa Metro Manila, pakikipaglaban, pagpatay at pagpupugot sa ulo ng mga nabihag nilang sundalong Pilipino, pagkidnap at pagpatay sa mga sibilyan at dayuhan at pangingikil ng pera.Ang pangalan ng grupong Abu Sayaff ay nagmula mula sa Arabic ابو, Abu("ama ng") at sayyaf("tagagawa ng espada").at ang karamihan sa mga deboto nito ay nakatira sa Mindanao.

Ang karamihan ng mga Muslim sa Pilipinas ay kabilang sa sektang Islam na Sunni.Noong Oktubre 2012, ang MNLF at ang pamahalaan ng Pilipinas ay umabot sa isang kasunduang kapayapaan.Here’s a cute pick up line that’s guaranteed to make her blush.… continue reading »


Read more

There are tons of great, free features here at sex chat space, and we invite you to join in the fun!… continue reading »


Read more

I don't want to miss out." Shannon Weich, an energetic and successful 37-year-old Los Gatos native who is one of three communications managers for Cisco CEO John Chambers, finds herself in a similar predicament.… continue reading »


Read more

The monarchist and lenitive Vincent soberly profiles his baits of resentment or dating and waiting christian book pub in concealment.… continue reading »


Read more

In der Nacht bleibt es bedeckt und die Luft kühlt sich auf 16°C ab.… continue reading »


Read more

If you say, “We are having a lesson on dating this Sunday”, record numbers will show up. How applicable that symbol is for all of the standards in For the Strength of Youth.… continue reading »


Read more